(คลิกเข้าสู่เว็บไซต์)

ตั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เป็นหน้าแรกของฉัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   Rajamangala University of Technology Lanna Lampang, Thailand
เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel 054-342547-8 Fax 054-342549

 Copy right 2006-20011  Allright Reserved by RMUTLL