โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย คุณพจน์ สันชุมภู


ระยะเวลา : 18 มีนาคม 2560 - 18 มีนาคม 2560

สถานที่ : ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี