โลโก้เว็บไซต์ เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ


ระยะเวลา : 18 กุมภาพันธ์ 2560 - 18 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : หน้าอาคาราอำนวยการ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการพิเศษ