โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษารอบพิเศษ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครนักศึกษารอบพิเศษ 1

พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ


ระยะเวลา : 2 มีนาคม 2560 - 5 เมษายน 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 25610 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก