โลโก้เว็บไซต์ อบรมเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level1

จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ


ระยะเวลา : 12 กรกฎาคม 2560 - 13 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง