โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษารอบพิเศษ 1
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 25610 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  >> อ่านต่อ


สอบกลางภาค 2/59
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดปฏิทินสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตามรางสอบได้ที่ http://registra.lpc.rmutl.ac.th/exams.php >> อ่านต่อ


การแข่งขันบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อพร.สัมพันธ์59
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560

สถานที่ : โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง อพร.สัมพันธ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีพิธีเปิดเวลา 10.00 น.สูจิบัตรการจัดการแข่งขัน >> อ่านต่อ


โครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่ นศ.ปวส.2 ก่อนสอบ V-NET
อังคาร 31 มกราคม 2560

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษากำหนดการติว >> อ่านต่อ


วัดตัดชุดครุยวิทยฐานะ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
จันทร์ 30 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษารายละเอียดการวัดตัด >> อ่านต่อ


เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จันทร์ 30 มกราคม 2560

สถานที่ : หน้าอาคาราอำนวยการ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการพิเศษเดินเทิดพระเกียรติ >> อ่านต่อ


การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET
จันทร์ 30 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ          นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ 0 5434 2547-8 ต่อ 211 >> อ่านต่อ


ราชมงคลร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ
จันทร์ 30 มกราคม 2560

สถานที่ : อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ลำปาง วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 24 มกราคม 2560

สถานที่ : ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง 10 – 11 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 60