โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
พุธ 17 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษากำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ >> อ่านต่อ


กำหนดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ นศ.ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา / สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่
จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการอบรมคลิก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา >> อ่านต่อ


บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
พุธ 3 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา >> อ่านต่อ


เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่
พุธ 3 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
พุธ 3 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์, อาคารวิทยบริการเ)ลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษากำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


งานวิชาการนักศึกษา
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์ >> อ่านต่อ


อบรมเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level1
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
เสาร์ 29 เมษายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559ตรวจสอบตารางสอบ  >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 74