โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่...*** ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย @internet-RMUTL และ@RMUTL-Web-Login *** ของ.มทร.ล้านนา 1.พื้นที่เชียงใหม่...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/yBoUqlWv6ZrNPbIi1 2.พื้นที่ตาก...คลิกประเมิน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอความร่วมมือนายจ้างประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอความอนุเคราะห์นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา สถานประกอบการ ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่อยู่ในความดูแล พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยสามารถดำเนินการ 2 ช่องทางคือ ช่องทางแรก เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยให้ประทับตราของสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงานมอบคืนให้บัณฑิตเพื่อส่งคืนมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง > กำหนดซ้อมย่อย วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง > กำหนดซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานีช่วงเช้า: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ช่วงบ่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ > กำหนดเข้ารั... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช
พุธ 22 มีนาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช จำนวน  1 ชุด (ครั้งที่ 3) โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม  2560  เวลา 08.30-16.30 น . ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 3 รายนั้น    คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการ  ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศ  มีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์บริการของธนาคารกสิกรไทย
อังคาร 21 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ธนาคารกสิกรไทย ขอประชาสัมพันธ์และคำแนะในการเสนอผลิตภัณฑ์ของ สินเขื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต ของทางธนาคาร  ซึ่งจะมาออกบูธในวันที่ 27-28  มีนาคม 2560   ณ มทร.ล้านนา ลำปาง  >> อ่านต่อ


ขอประขาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง
อังคาร 21 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2560             -  การยื่นเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี 2560 ผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล    ขอเปลี่ยนได้ที่สำนักงานประกันสั... >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมโครงการยุวฑูต
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการยุวฑูต เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชน และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช.ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคมนี้
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มทร.ล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔,๙๒๖ คน ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานพิธีสวดอภิธรรมศพและวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อชัยวุฒิ ปัญญาสีห์ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ  ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ ท่านรองอธิการบดี ยังได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ                ให้กับเจ้าภาพ โดยมีอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์เป็น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   นำโดยอาจารย์พิทูร นพนาคร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โดยมีนายชาคริตย์ เดชา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 896