โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 โอกาสนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิตทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม4,421 ราย ในจำนวนนี้ มีบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแต่งกายย้อนยุค งานประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

             เทศบาลนครลำปางร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง  ได้จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี  ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ.2560  ณ  บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก นับเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดลำปาง โดยมีผู้มาร่วมงานตลอด 3 วันนับหมื่นคน         การจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปีในครั้งนี้   มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปางและรำลึกถึงความสำคัญของสะพานของสะพานรัษฎาภิเศก  ซ... >> อ่านต่อ


นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจมาสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยจัดการสอบข้อเขียน 3 รายวิชา ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะสาขา โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3-4-5  และสัมภาษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารอเนกประสงค์        ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางดำเนินการประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

       เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รอง ผอ. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ จัดโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ ทบทวน เอกลักษณ์ การดำเนินงานและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) สู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบคัดเลือบุคลเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รอบรับตรง 60
อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560

    วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยจัดการสอบข้อเขียน 3 วิชา ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั้วไป วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะสาขา  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     ข่าว / ภาพ  : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคมนี้
จันทร์ 20 มีนาคม 2560

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มทร.ล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔,๙๒๖ คน ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
จันทร์ 20 มีนาคม 2560

            เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานพิธีสวดอภิธรรมศพและวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อชัยวุฒิ ปัญญาสีห์ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ  ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.ลำปาง โอกาสนี้ ท่านรองอธิการบดี ยังได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ                ให้กับเจ้าภาพ โดยมีอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์เป็น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน
จันทร์ 20 มีนาคม 2560

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   นำโดยอาจารย์พิทูร นพนาคร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โดยมีนายชาคริตย์ เดชา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน "แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม"
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานประชุมโครงการ "แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม" เพื่อจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน       >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานและสนับสนุนเงินกิจกรรมงานวันนักข่าว ๓ พันบาท
ศุกร์ 17 มีนาคม 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน พร้อมมอบเงินสนับสนุนงาน "วันนักข่าว" จำนวน 3,000 บาท จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าวด้วย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 494