โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอความร่วมมือนายจ้างประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
อังคาร 27 ธันวาคม 2559

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอความอนุเคราะห์นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา สถานประกอบการ ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่อยู่ในความดูแล พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยสามารถดำเนินการ 2 ช่องทางคือ ช่องทางแรก เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยให้ประทับตราของสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงานมอบคืนให้บัณฑิตเพื่อส่งคืนมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559

กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง > กำหนดซ้อมย่อย วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง > กำหนดซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานีช่วงเช้า: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ช่วงบ่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ > กำหนดเข้ารับพระราช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ 1
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี เทียบโอน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 สมัครออนไลน์คลิก http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic ภายใต้หัวข้อ “ ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย”
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560

                   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic  ภายใต้หัวข้อ “ ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560  ผู้สนใจสามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560

             มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพฯ  ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12 เปิดรับสมัครตั้งแต่ มกราคม – 31 มีนาคม  2560 ผู้สนสามารถดูรายละเอียดและDownload แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอโครงการและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560

           สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 กำหนดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม  2560  ผู้สนใจสามารถด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ และสมัคร on line ได้ที่ www.jlptonlinethailand.om >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “UP Talent Mobility Day 2017” และ “NIA’s Road Show to Regional Science Park”
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560

      มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “UP Talent Mobility Day 2017” และ “NIA’s Road Show to Regional Science Park”วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-17.30 น. ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054-466666 ต่อ 1283 หรือ 093-1373612 >> อ่านต่อ


เชิญร่วมส่งบุคลากรการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่นและนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น มทร.ล้านนา
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดให้มีการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น และนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่นักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนางานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องจึงขอความอนุเคราะห์ร่วมส่งบุคลากรที่มีผลงานด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และเหมาะสมตามคุณสมบัติของนักบริการวิชาการที่ดี โดยพิจารณาเลือกจากคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร มทร.ล้านนาจาก ทุกคณะ/เขตพื้นที่ สวก. และ วทส. แห่งละ 2 ท่าน... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงาน ตามรอยพ่อ กัตริย์เกษตร
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560

            มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเที่ยวงาน ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร    พบกับนิทรรศการ ตามรอพ่อ กษัตริย์เกษตร แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การเสวนาและฝึกอบรม ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อผุ้บริโภค : กาดแม่โจ้ 2477  ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช.
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560

              สำนักงานพัมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี   ผู้สนใจสามาถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 297