โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อังคาร 25 เมษายน 2560

               สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วนัที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4333017  >> อ่านต่อขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)  สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา                 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตร... >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา                ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครสอบฯ
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560

              กรมประมง กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 7 มีนาคม  2560  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯเพิ่มเติมได้ที่ http://job.fisheries.go.... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560

            กลุ่มบริษัท ศรีตรังฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท ศรีตรังฯ รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ในตำแหน่ง นักเกษตร (ชาย) มากกว่า 15 อัตรา  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053-106198-9 หรือ www.sritranggroup.com    >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560

                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม  2560  ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป  สาขาการเงิน จำนวน 1 อัตรา  สาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา  ในวัน และเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-851888 ต่อ 247 หรือ >> อ่านต่อ


ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
ศุกร์ 20 มกราคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - - - - - -                         ... >> อ่านต่อ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
จันทร์ 16 มกราคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส... >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว- - - - - - - - - - - - - -                &... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 62