ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

a13

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา พุทธชยันตรี2600 ปี

อีเมล พิมพ์ PDF

ศูนย์วัฒนธรรมนำคณาจารย์  บุคลากรร่วมงานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  พุทธชยันตรี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพุทธเจ้า วันที่ 4  มิถุนายน  2555  ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง 

ภาพจากแผนกประชาสัมพันธ์

41166c36e7dc237dc905fb9ec9063ad41

e4571a576be79747165c54ea19698fed1

f2e8ed9daff3812cdd761b24488a03091

f33c8ccb865bcaed5beaa222c8c38c831