สูตรการคำนวณหากำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่ระบุค่าการทำความเย็น (Btu/hr.) และค่า EER

ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ


Btu/hr.  และ EER

     เครื่องปรับอากาศมักจะบอกขนาดเป็นบีทียูต่อชั่วโมง (Btu/hr.) แต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเรียกสั้นๆ ว่าบีทียู  

Btu เป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า   British  thermal   units  

ความหมายของ  1  บีทียู ก็คือ ปริมาณความร้อนที่เพิ่มอุณหภูมิของน้ำ  ปอนด์ (0.45  กิโลกรัม)  ขึ้น  องศาฟาเรนไฮต์  (0.56 องศาเซลเซียส)   ในเวลา 1 ชั่วโมง

british thermal unit per hour (btu/hr) - the amount of heat required to raise one pound of water by one degree fahrenheit in one hour.

     1  บีทียู  =   1,055  จูล

    หน่วย  12,000  บีทียู/ชั่วโมง มักจะเรียกว่า  1  ตันทำความเย็น ซึ่งจะหมายถึงว่าปริมาณความร้อนที่สามารถละลายน้ำแข็งหนัก 1 ตันให้ละลายเป็นน้ำได้หมดในเวลา 1 ชั่วโมง

     โดยทั่วไป ในเนื้อที่  1 ตารางฟุต  ดึงความร้อนออกประมาณ  30  บีทียู  ดังนั้นเนื้อที่ประมาณ  2000  ตารางฟุต  (185.5  ตารางเมตร)   ต้องใช้เครื่องปรับอากาศขนาด  60,000  บีทียู  หรือขนาด  ตันทำความเย็น  อย่างไรก็ตามเป็นการคำนวณคร่าว ๆ     เพราะจะต้องรวมของที่อยู่ในห้อง  จำนวนคน  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น 

     EER  ย่อมาจาก  energy  efficiency  rating  คือ อัตราส่วนของ บีทียูต่อกำลังวัตต์  ดังนั้น ถ้า  EER =  8.3 = (10000/1200  วัตต์)    :ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่า   EER  =  7.0    อย่างไรก็ตามเครื่องปรับอากศที่มีค่าี  EER สูง ๆ ราคาก็ย่อมสูงตามไปด้วย

EER ( Energy Efficiency Ratio )
EER ( Energy Efficiency Ratio ) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ คือค่าที่ใช้วัด ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศว่าดีหรือไม่อย่างไร มีหน่วยเป็น ( Btu/h )/W ดูจากหน่วยของค่า EER นี้แล้วก็คงเข้าใจได้โดยง่ายว่าค่า EER นั้นก็คืออัตราส่วนของความเย็นที่เครื่องปรับอากาศสามารถทำได้จริง ( Output ) กับกำลังไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศนั้นต้องใช้ในการทำความเย็นนั้น ( Input ) เครื่องปรับอากาศที่มีค่า EER ยิ่งสูงก็แสดงว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นยิ่งมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดี นั่นก็คือเป็นเครื่องปรับอากาศที่ช่วยคุณประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือค่าไฟได้มากนั่นเอง

คนส่วนใหญ่ที่ใช้แล้ว หรือต้องการใช้เครื่องปรับอากาศยังมีข้อสงสัยเรื่องการประหยัดไฟของเครื่องปรับอากาศเบอร์ 4 หรือ เบอร์ 5 ว่ามีความหมายว่าอย่างไรและจะประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้แค่ไหน ซึ่งเครื่องปรับอากาศแต่ละเบอร์นั้นแบ่งออกได้เป็นไปตามระดับ EER ดังตารางด้านล่าง

เบอร์
EER
เกณฑ์การประหยัด
5
มากกว่า 10.6
ดีมาก
4
9.6-10.6
ดี
3
8.6-9.6
ปานกลาง
2
7.6-8.6
พอใช้
1
ต่ำกว่า 7.6
ต่ำ
ฉลากประหยัดไฟ

การคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าจากค่าบีทียูต่อชั่วโมงของเครื่องปรับอากาศและค่า EER จะทำให้เราทราบว่ากำัลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปต่อวัน หรือต่อเดือนเป็นเท่าไร เพื่อที่จะคำนวณต่อไปหาค่าไฟฟ้าที่เราจะต้องจ่ายไปต่อเดือน : ซึ่งโอกาสต่อไปจะได้จัดทำโปรแกรมการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเดือนมานำเสนอต่อไป

มีปัญหาสงสัยสอบถามเข้ามาได้ที่อีเมล์ของทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ : electrical_rmutll@hotmail.com


 

โปรแกรมคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าจากบีทียูและค่า EER ของเครื่องปรับอากาศ


ค่าการทำความเย็น (Btu/hr) ; ค่า EER เลือกระบบไฟฟ้า1 เฟส, 3 เฟส

ให้เลือกค่าต่าง ๆ ที่ต้องการใน Drop down list menu ด้านบน แล้วคลิกปุ่ม Calculate

กำลังไฟฟ้าในระบบ 1 เฟส : . วัตต์(W)
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) โวลต์(V.)
กำลังไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส: วัตต์ (W)

หมายเหตุ: กำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเฟสเดียวและสามเฟสจะมีค่าเท่ากัน,ซึ่งจะหมายถึงกำลังไฟฟ้ารวมทั้งหมด


ตารางแปลงหน่วย
หน่วยนี้คูณด้วย ......>>>>>> ..ค่าคงที่...>>>>>> หน่วยที่เปลี่ยนไป.
Btu 1.06E+10 ergs
Btu 778.3 foot-lbs
Btu 252 gram-calories
Btu 0.0003931 horsepower-hrs
Btu (39 ºF) 1059.67 joules (J)
Btu (59 ºF) 1054.8 joules
Btu (60 ºF) 1054.68 joules
Btu (international table) 1055.056 joules
Btu (thermochemical) 1054.35 joules
Btu 0.252 kilogram-calories
Btu 107.5 kilogram-metres
Btu 0.0002928 kilowatt-hrs
Btu /hr 0.2162 foot-pounds/sec
Btu /hr 0.07 gram-cal/sec
Btu /hr 0.0003929 horsepower-hrs
Btu (int)/hr 0.2930711 watts
Btu (thermo)/hr 0.2928751 watts
Btu /min 12.96 foot-lbs/sec
Btu /min 0.02356 horsepower
Btu /min 0.01757 kilowatts
Btu(thermo)/min 17.5725 watts
Btu (int)/sec 1055.056 watts
Btu (thermo)/sec 1054.35 watts
Btu (thermo) /sq. ft. min 189.1489 watts /sq. metre
Btu (int) /sq. ft. sec 11356.53 watts /sq. metre
Btu (thermo) /sq. ft. sec 11348.93 watts /sq. metre
Btu (thermo) /sq. in. sec 1.634246E+06 watts /sq. metre
Btu (int) ft./hr sq.ft. ºF 1.730735 watt per metre kelvin
Btu (thermo) ft./hr sq.ft. ºF 1.729577 watt per metre kelvin
Btu (int) in /hr sq.ft. ºF 0.1442279 watt per metre kelvin
Btu (thermo) in./hr sq.ft. ºF 0.1441314 watt per metre kelvin
Btu (int) in /sec sq.ft. ºF 519.2204 watt per metre kelvin
Btu (thermo) in./hr sq.ft. ºF 518.8732 watt per metre kelvin
Btu (int) per cu. ft. 37258.95 joule per cu. metre
Btu (thermo) per cu. ft. 37234.03 joule per cu. metre
Btu (int) per ºF 1899.101 joule per kelvin
Btu (thermo) per ºF 1897.83 joule per kelvin
Btu (int) per ºRankine 1899.101 joule per kelvin
Btu (thermo) per ºR 1897.83 joule per kelvin
Btu (int /cu.ft. ºF 67066.07 joule per cu. metre kelvin
Btu (int) /hr sq.ft. ºF 5.678263 watt per sq. metre kelvin
Btu (thermo) /hr sq.ft. ºF 5.674466 watt per sq. metre kelvin
Btu (int) /sec sq.ft. ºF 20441.75 watt per sq. metre kelvin
Btu (thermo) /sec sq.ft. ºF 20428.08 watt per sq. metre kelvin
Btu (int) /lb 2326 joule per kg.
Btu (thermo) /lb 2324.444 joule per kg.
Btu (int) /lb 0.64616 watts per kilogram
Btu (int) /lb 0.55498 kilocalorie per kilogram
Btu (int) /lb. ºF 4186.8 joul per kg kelvin
Btu (thermo) /lb. ºF 4184 joul per kg kelvin
Btu (int) /lb. ºRankine 4186.8 joul per kg kelvin
Btu (thermo) /lb. ºR 4184 joul per kg kelvin
Btu (int) /sq. ft 11356.53 joul per sq. metre
Btu (thermo) /sq. ft. 11348.93 joul per sq. metre
Btu (int) /sq. ft. hr 3.154591 watt per sq. metre
Btu (thermo) /sq. ft. hr 3.152481 watt per sq. metre
~~~~ ~~~~ ~~~~
calorie, gram (mean) 0.00396832 Btu (mean)
~~~~ ~~~~ ~~~~
ergs 9.48E-11 Btu
ergs/sec 5.69E-06 Btu/min
~~~~ ~~~~ ~~~~
foot-pounds 0.001286 Btu
foot-pounds/min 0.001286 Btu/min
foot-pounds/sec 4.6263 Btu/hr
foot-pounds/sec 0.07717 Btu/min
~~~~ ~~~~ ~~~~
gram-calories 0.0039683 Btu
gram-calories/sec 14.286 Btu/hr
gram-calories 9.30E-08 Btu
~~~~ ~~~~ ~~~~
horsepower 42.44 Btu/min
horsepower (boiler) 33479 Btu/hr
horsepower-hrs 2547 Btu
~~~~ ~~~~ ~~~~
joules 9.48E-04 Btu
~~~~ ~~~~ ~~~~
kilogram-calories 3.968 Btu
kilogram-metres 9.29E-03 Btu
kilowatts 56.92 Btu/min
kilowatt-hrs 3413 Btu
~~~~ ~~~~ ~~~~
tons refrigeration 12000 Btu per hour
~~~~ ~~~~ ~~~~
watts 3.4129 Btu/hr
watts 0.05688 Btu/min
watts (absolute) 0.056884 Btu (mean)/min
watt-hours 3.413 Btu

พัฒนาโปรแกรมโดย : อ.ณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชัย

Developed by:Mr.Natthakit Powichai