แผนกแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

กรมปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดสอบประมาณ 7,900 อัตรา

อีเมล พิมพ์ PDF

กรมปกครองส่วนท้องถิ่น

คาดว่าจะเปิดสอบบรรจุ

ประมาณ 7,900 อัตรา ในปี 2556

 

 

 

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กำลังสำรวจอัตราตำแหน่งว่างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(อปท.) พบตำแหน่งว่างจำนวนมาก แยกเป็น

ระดับ 1 ประมาณ 1,76 อัตรา

ระดับ 2 ประมาณ 3,650 อัตรา

ระดับ 3 ประมาณ 2,490 อัตรา

รวมแล้วประมาณ 7,900 อัตรา คาดว่าจะเปิดสอบแข่งขันเร็วๆนี้ โดยแบ่งการสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ใช้ข้อสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค จากส่วนกลางทั้งหมดเพื่อป้องกันการทุจริต

คอยติดตามประกาศรับสมัครช่วงไหน จะแจ้งให้ทราบกันค่ะ