แผนกแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับสมัครงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครในตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา (CSR) ดังพื้นที่ต่อไปนี้
1.ภาคเหนือ
2.ภาคกลาง
3.ภาคตะวันออก
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.ภาคใต้

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

นำเสนอ ให้คำแนะนำและปิดการขาย ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า และภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร
สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษา เพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้าง รายได้ให้กับสาขา
ให้บริการเปิด ปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทางการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หากผ่านงานขายผลิตภัณฑ์การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (Insurance License) สำหรับ CSR และ ใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (Single License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะด้านการขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี

สอบถามเพิ่มเติมที่ Krungsri Recruitment Center 0-2296-2807, 0-2296-5631

คุณสมบัติพื้นฐาน

 

ประเภทของงาน :

งานประจำ

จำนวน :

ไม่ระบุ

เพศ :

ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) :

ไม่ระบุ

ประสบการณ์ :

1 - 5 ปี

การศึกษา :

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์

สถานที่ :

จังหวัด : ต่างจังหวัด, กรุงเทพมหานคร