แผนกแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

งานวันนัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ลำปาง

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ต้องการสมัครงาน Part-time หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งต้องการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ไว้เพื่อรอรับการบริการหางานจากสำนักงานจัดหางานลำปาง เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ลำปาง ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.(นักศึกษาที่จะสมัครงาน โปรดนำหลักฐานการศึกษา อาทิเช่น หนังสือรับรองการศึกษา หนังสือแสดงผลการเรียน ไปด้วยค่ะ)