แผนกแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Download แบบฟอร์ม

แบบตอบรับเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบตอบรับเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

Attachments:
Download this file (bb.pdf)bb.pdf[ ]111 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 10:06

แบบฟอร์ม ขึ้นทะเบียนหางาน กรมการจัดหางาน

อีเมล พิมพ์ PDF
แบบฟอร์ม ขึ้นทะเบียนหางาน กรมการจัดหางาน มี 2 ด้าน หน้า - หลัง นะคะ
Attachments:
Download this file (01 front.pdf)01 front.pdf[ ]473 Kb
Download this file (02 back.pdf)02 back.pdf[ ]492 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 07:22

แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา Download แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้ที่ไฟล์แนบนะคะ


01 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาคาบกิจกรรม

02 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษารายบุคคล

03 คำชี้แจงการใช้แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

Attachments:
Download this file (01.pdf)01.pdf[ ]29 Kb
Download this file (02.pdf)02.pdf[ ]29 Kb
Download this file (03.pdf)03.pdf[ ]25 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011 เวลา 05:44