โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต


              บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  ต้องการรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง  สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-844960-4   สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป