โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ


                 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-140244-5 , 053-801889-92 ต่อ 123