โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน


           บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  มีควาประสงค์เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในตำแหน่ง ดังนี้

1.พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน) จำนวน 50 อัตรา

2.พนักงานบัญชี                จำนวน 1 อัตรา

3.พนักงานธุรการ              จำนวน 1 อัตรา

4.จป.วิชาชีพ                   จำนวน 1 อัตรา

5.ช่างไฟฟ้า                    จำนวน 1 อัตรา

6.วิศวกรโรงงาน             จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.088-2583944 ,053-537646