โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 60


               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560  ผู้มีรายชื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือเค้าเตอร์เซอร์วิส สำหรับผู้ประสงค์ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถติดต่อผ่อนผันด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ระหว่างวันที่4-6 มกราคม 2560 ตามวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 211