โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560


            กรมศิลปากร กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม  2559  ถึงวันที่ 12 มกราคม  2560 จำนวน 11 ตำแหน่ง ผู้สนสใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร  ครั้งที่ 1/2560”