โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี  2557  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2557


            ด้วย มทร.ล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะขายพัสดุที่อยู่ในสภาพชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 231 รายการ ดังนี้

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน        จำนวน 177 รายการ

2.ครุภัณฑ์อื่นๆ                จำนวน 48 รายการ

3.ครุภัณฑ์ยานพาหระ      จำนวน 6 รายการ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ 0-5434-2547-8 ต่อ 132

รายละเอียดดังแนบ


การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2557