โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ


            กลุ่มบริษัท ศรีตรังฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท ศรีตรังฯ รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ในตำแหน่ง นักเกษตร (ชาย) มากกว่า 15 อัตรา  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053-106198-9 หรือ www.sritranggroup.com