โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ


               บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program” กำหนดจัด 2 รุ่น ๆ รุ่นที่ 47 วันที่ 2-4  มิถุนายน  2560 ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเพทฯ / รุ่นที่ 48 วันที่ 7-9  กรกฎาคม  2560 ณ ศุนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6482977, 02-6482978