โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช


           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดเจดีย์วาวหลัง พระอารมหลวง ลำปาง