โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด


                 ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ สวทช.ภาคเหนือ และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรสาธิตเชิงปฏิบัติการ การทำลูกชิ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ให้กับผู้ประกอบการ สยามเห็ดฟาร์ม จ.เชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด ให้กับผู้ประกอบการ ต่อไป... และขอขอบคุณ สวทช.ภาคเหนือ ผู้ให้การสนับสนุน ในการเยี่ยมชม และสาธิต...

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์