โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบห่านเนื้อบรรจุแพ็ค จากบริษัทซีพีเอฟ ฯ 300 ตัว เพื่อใช้ประกอบอาหารในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบห่านเนื้อบรรจุแพ็ค จากบริษัทซีพีเอฟ ฯ 300 ตัว เพื่อใช้ประกอบอาหารในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของหาวิทยาลัยฯ


        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 11.30 น. คุณสมบูรณ์ กองสิงห์ ผจก.เขตภาคเหนือ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน พร้อมคณะ ให้เกียรติมามอบห่านเนื้อซีพีพร้อมชำแหละบรรจุแพค จำนวน 300 ตัวๆ ละ 4 กก. เพื่อใช้ในกิจกรรมงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

        ทั้งนี้ห่านเนื้อ 100 ตัวแรกที่ทางบริษัทนำมามอบให้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจกเป็น ของรางวัลแก่นักศึกษา และบุคลากร ที่ร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 18 ก.พ.60 ที่จะถึงนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นผู้รับมอบ
 
       สำหรับโครงการซีพีดังกล่าวมีห่านเนื้อรอแจกเป็นอาการกลางวันแก่เด็กนักเรียนกว่าห้าหมื่นตัวให้กับโรงเรียนทั่วจังหวัดลำปางกว่า 300 โรง โรงเรียนใดสนใจสามารถทำหนังสือติดต่อขอรับห่านเนื้อดังกล่าวได้ที่ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน