โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับ ๒ โรงเรียนระดับอำเภอ นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับ ๒ โรงเรียนระดับอำเภอ นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง


        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา พร้อมคณะ เข้าพบอาจารย์ธีรดา แก้วบุญปัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และอาจารย์สมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษา พี่เลี้ยง มทร.ล้านนา

       การเข้าพบท่านรองผู้อำนวยการทั้งสองโรงเรียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษามีทักษะวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

        โดยทั้งสองโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ สนใจและยินดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย 

ขอบคุณภาพ/ข่าว โดย ดร.พวงทอง วังราษฏร์