โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560


            สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560  เพื่อขอรับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา   ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดผลงานและข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-5612445 ต่อ 517,519 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง www.nrct.go.th