โลโก้เว็บไซต์ หารือด้านการจราจร เตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หารือด้านการจราจร เตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ตำรวจหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ในโอกาสหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจราจรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเส้นทางจราจรให้แก่ผู้มาร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 60 นี้