โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานและสนับสนุนเงินกิจกรรมงานวันนักข่าว ๓ พันบาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานและสนับสนุนเงินกิจกรรมงานวันนักข่าว ๓ พันบาท


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน พร้อมมอบเงินสนับสนุนงาน "วันนักข่าว" จำนวน 3,000 บาท จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าวด้วย