โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน

มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงาน "แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม"


        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานประชุมโครงการ "แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม" เพื่อจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน