โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน


          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   นำโดยอาจารย์พิทูร นพนาคร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โดยมีนายชาคริตย์ เดชา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี