โลโก้เว็บไซต์ เชิญเข้าร่วมโครงการยุวฑูต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เชิญเข้าร่วมโครงการยุวฑูต


                 สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการยุวฑูต เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชน และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช.ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://nacc.go.th