โลโก้เว็บไซต์ กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 3, 4, 5, 8, 9 พฤษภาคม 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/04/20170421120334_76342.pdf