โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและประกวดรวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและประกวดรวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1


                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและประกวดรวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง ยั่งยืน  ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ (ค่าลงทะเบียน 2,000-6,000 บาท)