โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพัน์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27  ระดับภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพัน์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค


              กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 17 ระดับภาค  กำหนดจัดวันที่ 19-21  กรกฎาคม  2560   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม  2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักเกรฑ์การแข่งขัน และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ htpp://www.dsd.go.th/standard_ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-2461933