โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพประจำปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตรวจสุขภาพประจำปี


         เช้านี้ 16 พ.ค.60  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากคณะเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลลำปาง โอกาสนี้ ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย เพื่อแทนคำขอบคุณ โดยมีแพทย์หญิงจิรปรียา คำวาส พยาบาลวิชาชีพ ห้องตรวจสุขภาพ รพ.ลำปาง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นผู้รับมอบ