โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ. เชียงใหม่” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ. เชียงใหม่”


                  กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ กรุงเทพฯ  กำหนดจัดโครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่” เพื่อสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00-16.00 น. (รอบเช้า 09.00-12.00 น. และรอบบ่าย 13.00-16.00 น. ) สมาชิก กบข. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.gof.or.th เมนู “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ”   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6360603-4