โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น


             มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2560