โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง มารายงานตัวอย่างคึกคัก พร้อมใจสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง มารายงานตัวอย่างคึกคัก พร้อมใจสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข


         17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยปีการศึกษานี้ มีนักศึกษา มารายงานตัวกว่า 700 คน แบ่งเป็น 2 รอบ เช้า 400 คน – รอบบ่าย 300 คน 

         โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  ให้เกียรติติดตามดูแลความเรียบร้อย ของการรายงานตัวในขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วยจุดรับ-ตรวจสอบเอกสาร ยื่นเอกสาร กรอกข้อมูลบัตรตรวจสุขภาพ จำหน่ายเครื่องหมาย/ชุดกิจกรรม ตลอดจนการสมัครเรียนต่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

           ในส่วนภาคบ่าย มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการรับรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ยังคึกคัก ผู้ปกครองนำนักศึกษาใหม่ (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 คณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวม 300 คน มารายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

            พร้อมกันนี้ภาคบ่าย ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และผศ.จรูญ สินทวีวรกุล รอง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมดูแลความเรียบร้อยตามขั้นตอนต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ทุกท่าน สู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”