โลโก้เว็บไซต์ รวบรวมความประทับใจและมิตรภาพของนักศึก­ษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รวบรวมความประทับใจและมิตรภาพของนักศึก­ษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2558


วิดิทัศน์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา โดยรวบรวมความประทับใจและมิตรภาพของนักศึก­ษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง