สถานีวิทยุกระจายเสียง เครือข่ายการศึกษาเพื่อชุมชน
ระบบ FM 107.5 MHz.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาลำปาง

ลูกทกรุง/ลูกทุ่งอมตะรายการลูกกรุงอมตะและลูกทุ่งอมตะ ออกอากาศ เวลา 08.00 - 12.00 น. ทุกวันจัทร์ - ศุกร์ ดำเนินรายการโดย ขลุ่ยบ้านข่อย


ราชมงคลสัมพันธ์ดำเนินรายการโดย อ.สรวิทย์ ปานพินิจ และจรุวรรณ สุยะ เวลา 14.00 - 15.00น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์


ลูกทุ่ง 60 นาที ดำเนินรายการโดย จตุพร โปธาคำ ออกกาศทุกวันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น.