รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีประเภทโควตา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรื่อง กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีประเภทโควตา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

-----------------------------------------

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตามความเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ระบบโควตา

๑.๑.๑ กำลังศึกษาในโรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีคุณสมบัติตามท้ายประกาศ

๒. ระดับการศึกษา หลักสูตรวิชา จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษาชำระล่วงหน้า ขั้นตอนปฏิบัติในการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ รายวิชาที่สอบข้อเขียนในสาขาวิชา/วิชาเอก การสอบข้อเขียน-สัมภาษณ์ และกำหนดการที่สำคัญต่างๆ ปรากฏรายละเอียดตามท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม    พ.๒๕๕๗

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 054-342547-8 ต่อ 211

Update ข้อมูลวันที่ 14/11/2557 เวลา 14.00 น.

Attachments:
Download this file (Detail2558.xls)Detail2558.xls[ตารางคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละสาขา ปี 2558]51 Kb
Download this file (EntranceQt58.pdf)EntranceQt58.pdf[ใบสมัครรอบโควตา 58]129 Kb
Download this file (Publish test.pdf)Publish test.pdf[ประกาศวันและเวลาสอบรอบโควตา]363 Kb
Download this file (Publish2558.pdf)Publish2558.pdf[ประกาศรับนักศึกษาใหม่ รอบโควตา 2558]122 Kb
Download this file (Publish58.pdf)Publish58.pdf[จำนวนรับนักศึกษาปี2558]174 Kb
Download this file (Publishprogram2558.pdf)Publishprogram2558.pdf[ตารางระยะเวลารับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2558]268 Kb
Download this file (publishquota58.pdf)publishquota58.pdf[จำนวนรับและเกรดเฉลี่ยสะสมโควตา 2558]150 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:01

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ที่ยังไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชนและยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา

ขอให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนและมาถ่ายรูป ตั้งเเต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2577

ถ้าไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

และจะต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่โดยชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชน
ระดับ จำนวน
ระดับ ปวส. 99
ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 184
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 186
Attachments:
Download this file (NoIDcard2557.xls)NoIDcard2557.xls[รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งสำบัตรประชาชน]562 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 10:54

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูป

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูป

ให้นักศึกษาทีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาทำการติดต่อขอถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาที่ห้องงานรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 / งานรับสมัครนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบประจำภาคการศึกษา

รายชื่อคลิ๊ก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 14:12

ปฎิทินการศึกษาปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

ปฎิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

มุมนักศึกษาใหม่

คลิ๊ก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 21:12

แนะนำมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

อีเมล พิมพ์ PDF
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ