รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

นักศึกษาที่สมัครเรียนรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณานำใบสมัครมาคืน เจ้าหน้างานรับสมัครด่วน

อีเมล พิมพ์ PDF

นักศึกษากรุณานำใบสมัครมาคืน ด่วน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เพราะมิฉะนั้นจะไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ

1. นายธนาพงษ์ คำมา

2. นายภูมณัฐ ทิสาระ

3. นายสิริรัตน์ วงษา

4. นายอดิศร  วงศ์บุตร

5. นางสาวธัญญาเรศ  ปุ๊ดจุ่ม

6. นางสาวจิราพร  ใจแพทย์

7. นางสาวขวัญฤทัย  เชื้อดวงทิพย์

8. นางสาวรัตนาพร  สุวรรณะ

9. นางสาวอรทัย  ฟังเพลิน

10. นางสาวสุกลรัตน์ ใจหมั้น

11. นายธราพล ณ เมธา (ใบรายงานตัว)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 14:04

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

แต่งกายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโ่ลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการ ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 4 ปี

กำหนดการ ระดับ ปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม (รอบ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

- รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา ตั้งแต่  บัดนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

(โควตา รับเฉพาะ สาขาวิชาช่างกลเกษตร , ช่างยนต์, พืชศาสตร์, เทคโนโลยีภูมิทัศน์, สัตวศาสตร์, ประมง, วทอ., พัฒนาผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีชีวภาพ, การตลาด) เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐

- รับสมัครนักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือก ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ บัดนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

(รับสมัครในวันและเวลาราชการ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 11:32

แนะนำ สาขาวิชา ที่เปิดใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

ลองเข้าไปอ่านดูนะค่ะ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับ นักเรียน/นักศึกษา ที่มองหา สาขาที่ตนชื่นชอบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 13:47

แนะนำมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน

อีเมล พิมพ์ PDF
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ

หลักสูตรและคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ

อีเมล พิมพ์ PDF

คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2012 เวลา 09:30