กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ขั้นตอนการกรอกคำยืนยันเทอม 1/2556

อีเมล พิมพ์ PDF
       ทางงานกองทุนฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ทำตัวอย่างขั้นตอนการกรอกคำยืนยันในระบบ      e-Studentloan  สำหรับนักศึกษาเงินกู้ที่เลือนชั้นปีในปีการศึกษา 2556 และนักศึกษาขอกู้เกินหลักสูตรปี 2556 เพื่อกรอกได้อย่างถูกต้องนะคะ
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (Ex_1-56.doc)Ex_1-56.doc 1956 Kb