กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประชาสัมพันธ์การชำระหนี้ กยศ. เมื่อครบกำหนด

อีเมล พิมพ์ PDF

"หากเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะต้องมีหน้าที่ชำระหนี้คืนเงินแก่กองทุนฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี โดยให้ติดต่อชำระเงินคืนได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหนี้ค้างชำระสะสม ทำให้ต้องเสียค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย"

มีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การชำระหนี้กองทุนฯ ทาง www.studentloan.or.th และ/หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-610-4888

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (1.pdf)1.pdf 562 Kb