กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102)

อีเมล พิมพ์ PDF

หนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง

๑. ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า (สจ., สท., นายก อบต., นายก อบจ., บุคคลที่ทำงานในการไฟฟ้าเมืองแม่เมาะ, บุคคลที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดไม่สามารถรับรองรายได้ผู้กู้ได้)

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา

๓. ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน (ตามที่ทะเบียนบ้านของผู้กู้ที่อาศัยอยู่จริง)

 

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (salary_56.doc)salary_56.doc 36 Kb