ข่าวเด่นวันนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ราชมงคลลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพิ่มประสบการณ์ พร้อมเ

News image

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา เส้นทางจังหวัดปทุมธานี-เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม ...

ราชมงคลลำปางลงพื้นที่บ้านวอแก้ว ประชุมจัดการองค์ความรู้พร้อมถอดบทเรียนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

News image

คณะดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียงบ้านวอแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่บ้านวอแก้วประชุมจัดการองค์ความรู้พร้อมถอดบทเรียนโครงการจากบุคคลต้นแบบตามฐานกลุ่มอาชีพ ณ ศูนย์ส่งเสริมปัญญาบ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 19 ...

ขอกำลังใจจากชาวจังหวัดลำปาง และทั่วประเทศ ร่วมส่งแรงใจให้กับ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง หนึ่งในตัวแทน

News image

อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า นายสุระพงศ์ ดวงลีลา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ...

บอกกล่าวเรื่องราวจิตอาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเพื่อน้องมะหมา... วัดเวฬุวนาราม

News image

บอกกล่าวเรื่องราวจิตอาสามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเพื่อน้องมะหมา... วัดเวฬุวนาราม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง                                                                                                                โดย เกศกนก  เนตรวงศ์  นักประชาสัมพันธ์  ...

การวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน นวัตกรรมสู่การรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

News image

    บทความวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน นวัตกรรมสู่การรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                 โดยเกศกนก เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์   จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กับความก้าวหน้า “ยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน หมู่บ้านวอแก้ว”

News image

บทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกับความก้าวหน้า “ยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน หมู่บ้านวอแก้ว "                                                                                                                                                                                 โดยเกศกนก เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์  ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


สำนักพิมพ์ตะวันส่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานเขียนเรื่องสั้น รางวัลตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่

สำนักพิมพ์ตะวันส่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานเขียนเรื่องสั้น  รางวัลตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ”ซ่อน”  ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับการพิจารณารวมเล่นตีพิมพ์ในนามของสำนักพิมพ์ตะวันส่อง ...

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557

ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี  2557 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม  2557 ถึงวันที่ ...

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื

สำเนาหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานตั้งแต่วันที่ 15  ตุลาคม – ...

กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา แจ้งการย้ายสำนักงานกองพัฒนาอาคารสถานที่

กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา แจ้งการย้ายสำนักงานกองพัฒนาอาคารสถานที่ อยู่ ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ...

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ

ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐได้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  และขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้ ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก 12 ประการ และนโยบายรัฐบาล  ให้ข้าราชการ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญท่านติดตั้งป้ายไวนิล แสดงความยินดีกับบัณฑิต ในโอกาสงานรับพระราชทานปริญญา

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549