ข่าวเด่นวันนี้

สาขาวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สากล

News image

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยBrawijaya ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา  ...

สาขาพืชศาสตร์ ราชมงคลลำปางนำนักศึกษาลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านวอแก้ว จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข่า บูร

News image

สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านวอแก้ว เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข่าร่วมกับตัวแทนกลุ่มปลูกผัก โดยดำเนินกิจกรรมการขึ้นแปลงปลูก การแยกหน่อ และการปลูกในแปลงสาธิต เมื่อวันที่ 26 ...

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัว นสพ.ฅนลำปาง

News image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคุณเสาวนีย์ ภู่ทอง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกองคลังและพัสดุ และทีมงานประชาสัมพันธ์ ...

รองอธิการบดี แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ลำปางที่เพิ่งได้รับกา

News image

                เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ...

ราชมงคลลำปาง ร่วมงานหลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และCare กัน

News image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงาน “ราชมงคลล้านนา หลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และCare ...

ราชมงคลลำปางจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบพิเศษ 3

News image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบพิเศษ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


สมาคมนักเรียนญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่

สมาคมนักเรียนญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์   ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2557  กำหนดสอบในวันที่ ...

สำนักงาน สกสค. ลำปาง ขอเชิญสั่งจององค์เทพพระพฤหัสบดี

สำนักงาน  สกสค.  ลำปาง   ได้จัดสร้างพระพฤหัสบดี   องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู                 หน้าตัก 39 นิ้ว ...

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ 77 จังหวัดทั่วประเทศ  เชิญร่วมบริจาคตามแต่ศรัทธา วันที่  24 กรกฎาคม ...

ธนาคารกรุงไทย เสนอให้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

ธนาคารกรุงไทย เสนอให้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ผู้กู้สามารถมีวงเงินสินเชื่อได้มากกว่า 5 เท่า สูงสุด 12 เท่า  ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา  ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”   เป็นแบบตราสัญลักษณ์ภาษาไทย ...

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวด หัวข้อ “ลำปาง นครแห่งความสุข”

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวด หัวข้อ “ลำปาง นครแห่งความสุข”   เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบงานรูปลอก ในด้านการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก และส่งเสริมให้เกิดรูปแบบที่หลากหลาย ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamanga University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549