ข่าวเด่นวันนี้

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลลำปางร่วมจัดบูทโชว์ผลงานเสื้อเกราะกันกระสุน

News image

อ.เอกรัตน์  ใจบุญ  อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน เสื้อเกราะกันกระสุน ในพิธีประดับยศ ...

ราชมงคลลำปางร่วมต้อนรับทีมงานเบทาโกรและทีมงาน กพอ. มทร.ล้านนา ในโอกาสสำรวจโรงเรือนทำฟาร์มระบบปิด

News image

อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ทีมงานเบทาโกรและทีมงาน กองพัฒนาอาคารสถานที่ (กพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในโอกาสสำรวจสถานที่ทำฟาร์มไก่และฟาร์มหมู ...

ราชมงคลลำปางร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยจากผลิตภัณฑ์สับปะรด ในงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไ

News image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการเชิงสาธิตเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแปรรูปสับปะรด ในงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ สถานีรถไฟจังหวัดลำปาง ...

ทีมรากแก้วราชมงคลลำปางนำเสนอโครงการ “สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างสิ่งมีค่า คืนสู่สังคม” พร้อมรั

News image

ทีมรากแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอแนวคิดและกิจกรรมโครงการ “สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างสิ่งมีค่า คืนสู่สังคม” ซึ่งเป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ...

การจัดการราชมงคลลำปางจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

News image

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ชั้นปีที่ ...

ทีม MG ราชมงคล และทีม Marketing ราชมงคลลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 แผนก

News image

สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแผนการตลาด จัดโดยหอการค้าจังหวัดลำปาง ชมรมทายาทนักธุรกิจ และนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


ร่วมไว้อาลัยคุณมานูญ หาญเทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ล้านนา ลำปาง

           เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ...

ขอเชิญร่วมงาน ป่าเวณีฮดน้ำ ดำหัว ประจำปี 2557

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมมือแต่งกายพื้นเมือง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมมือแต่งกายพื้นเมืองและการพูดภาษาพื้นเมืองเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันอนุรักษ์มรดกไทย ตลอดเดือนเมษายน 2557...

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมวิชาการข้า

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน ...

แจ้งเลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2557

ตามที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร ได้แจ้งเรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2557 ให้กับผู้ประกันตน ในวันที่ 3 ...

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์การประกวดจิตรกรรม เอเชีย พลัส ครั้งที่

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)   ขอประชาสัมพันธ์การประกวดจิตรกรรม เอเชีย ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamanga University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549