ข่าวเด่นวันนี้

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

News image

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ อ.พงศกร สุรินทร์ ได้นำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ ๒ ...

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558

News image

            กลุ่มนักศึกษารากแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 กับโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ ...

จิตอาสาเพื่อน้องมะหมา (โครงการ ๖) มทร.ล้านนา ลำปางทำดีเพื่อพ่อ

News image

              เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (วันรัฐธรรมนูญ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” อ

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...

“สายใยรักพี่ให้น้อง” กับความร่วมมือของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางต่างสาขา ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

News image

อาจารย์พรพิมล   อาริยวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ได้จัดทำโครงการ  “สายใยรักพี่ให้น้อง”ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  รหัสวิชา13061002 จำนวน ...

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

News image

          เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่น้องนักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2557 กลุ่มคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 54 ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามโครงการบ่มเพาะอาชีพ (แม่วังฟาร์มเห็ด) แก่นักเรียนโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2557 กลุ่มคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 54 ...

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมแนวทางในการพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาพิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ลำปาง ผู้ช่วยศาสราจารย์ดร.สุชญา วรามิตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ...

การเปิดศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังห

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดลำปาง   ได้เปิดศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ  ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลำปาง  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศและยกร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนทุกภาคส่วน    ตามแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปนี้     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-265090 ต่อ ...

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต “วันพ่อแห่งชาติ”

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต “วันพ่อแห่งชาติ”  ประจำปี 2557 ในวันที่ 5 ธันวาคม ...

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ.  ขอส่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ  ประจำปี  2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http:///uis.ocsc.go.th   หรือโทร. ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549