ข่าวเด่นวันนี้

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยา

News image

 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน ...

สาขาวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สากล

News image

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยBrawijaya ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา  ...

สาขาพืชศาสตร์ ราชมงคลลำปางนำนักศึกษาลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านวอแก้ว จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข่า บูร

News image

สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านวอแก้ว เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข่าร่วมกับตัวแทนกลุ่มปลูกผัก โดยดำเนินกิจกรรมการขึ้นแปลงปลูก การแยกหน่อ และการปลูกในแปลงสาธิต เมื่อวันที่ 26 ...

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัว นสพ.ฅนลำปาง

News image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคุณเสาวนีย์ ภู่ทอง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกองคลังและพัสดุ และทีมงานประชาสัมพันธ์ ...

รองอธิการบดี แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ลำปางที่เพิ่งได้รับกา

News image

                เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ...

ราชมงคลลำปาง ร่วมงานหลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และCare กัน

News image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงาน “ราชมงคลล้านนา หลอมจิตร่วมใจ ห่วงใย ดูแล และCare ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในวันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม ...

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ กรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ  กรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557   ภายในวันที่ ...

สมาคมนักเรียนญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่

สมาคมนักเรียนญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์   ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2557  กำหนดสอบในวันที่ ...

สำนักงาน สกสค. ลำปาง ขอเชิญสั่งจององค์เทพพระพฤหัสบดี

สำนักงาน  สกสค.  ลำปาง   ได้จัดสร้างพระพฤหัสบดี   องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู                 หน้าตัก 39 นิ้ว ...

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ 77 จังหวัดทั่วประเทศ  เชิญร่วมบริจาคตามแต่ศรัทธา วันที่  24 กรกฎาคม ...

ธนาคารกรุงไทย เสนอให้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

ธนาคารกรุงไทย เสนอให้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ผู้กู้สามารถมีวงเงินสินเชื่อได้มากกว่า 5 เท่า สูงสุด 12 เท่า  ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamanga University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549