ข่าวเด่นวันนี้

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นคณะกรรมการตัดสินอาหารพื้นเมือง ลาบหมูสุก พร้อมผักเค

News image

อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นคณะกรรมการตัดสินอาหารพื้นเมือง     ลาบหมูสุก พร้อมผักเครื่องเคียง ในงานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟรถม้าลำปาง ...

ราชมงคลลำปางร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี

News image

ผศ.ดร สุชญา  วรามิตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ...

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลลำปางร่วมจัดบูทโชว์ผลงานเสื้อเกราะกันกระสุน

News image

อ.เอกรัตน์  ใจบุญ  อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน เสื้อเกราะกันกระสุน ในพิธีประดับยศ ...

ราชมงคลลำปางร่วมต้อนรับทีมงานเบทาโกรและทีมงาน กพอ. มทร.ล้านนา ในโอกาสสำรวจโรงเรือนทำฟาร์มระบบปิด

News image

อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ทีมงานเบทาโกรและทีมงาน กองพัฒนาอาคารสถานที่ (กพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในโอกาสสำรวจสถานที่ทำฟาร์มไก่และฟาร์มหมู ...

ราชมงคลลำปางร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยจากผลิตภัณฑ์สับปะรด ในงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไ

News image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการเชิงสาธิตเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแปรรูปสับปะรด ในงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ สถานีรถไฟจังหวัดลำปาง ...

ทีมรากแก้วราชมงคลลำปางนำเสนอโครงการ “สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างสิ่งมีค่า คืนสู่สังคม” พร้อมรั

News image

ทีมรากแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอแนวคิดและกิจกรรมโครงการ “สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างสิ่งมีค่า คืนสู่สังคม” ซึ่งเป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม ...

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว“Young Gen Anti-Corr

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว“Young Gen Anti-Corruption” ในรูปแบบแอนิเมชั่น   โดยมีเนื้อหาปลุกจิตสำนึก ...

ธนาคารกรุงเพทฯ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนฉัตรไชย ลำปาง ขอนำเสนอประชาสัมพันธ์บริการบัตรเครดิตธนาคาร

ธนาคารกรุงเพทฯ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนฉัตรไชย ลำปาง ขอนำเสนอประชาสัมพันธ์บริการบัตรเครดิตธนาคารใหกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ ...

งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแนะแนว เรื่อง “600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคลา

งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแนะแนว เรื่อง “600 ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร” ณ ประเทศไต้หวัน ...

ร่วมไว้อาลัยคุณมานูญ หาญเทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ล้านนา ลำปาง

           เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ...

ขอเชิญร่วมงาน ป่าเวณีฮดน้ำ ดำหัว ประจำปี 2557

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamanga University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549