ข่าวเด่นวันนี้

นักศึกษาสาขา Food และ PD มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์จริง ณ โรงงานอุ

News image

อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เปิดเผยว่า คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ...

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

News image

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ อ.พงศกร สุรินทร์ ได้นำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ ๒ ...

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558

News image

            กลุ่มนักศึกษารากแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 กับโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ ...

จิตอาสาเพื่อน้องมะหมา (โครงการ ๖) มทร.ล้านนา ลำปางทำดีเพื่อพ่อ

News image

              เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (วันรัฐธรรมนูญ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ ...

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” อ

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...

“สายใยรักพี่ให้น้อง” กับความร่วมมือของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางต่างสาขา ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

News image

อาจารย์พรพิมล   อาริยวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ได้จัดทำโครงการ  “สายใยรักพี่ให้น้อง”ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  รหัสวิชา13061002 จำนวน ...

More in: ข่าวเด่นวันนี้

-
+
6

ข่าวประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา


ขอประชาสัมพันธ์รับการฉีดวัคซีนคอตีบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงโครงการฯ  ...

ขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2558-31  ธันวาคม  2558  ...

โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ  บริษัท ทิพยประกันภัย  จำกัด  (มหาชน) ได้จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อคุ้มครองขณะขับขี่ ...

เลื่อนระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 10

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเลื่อนระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา  สารสนเทศ”  ครั้งที่ 10  โดยขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงวันที่ ...

ประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์รายเดือน

บริษัท กรุงไทย แอกซ่า  จำกัด  ขอประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์รายเดือน  พร้อมรับความคุ้มครองผ่านธนาคารให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ในวันที่ 8 ...

ขยายเวลาเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ประจำปี 2558 จังหวัดลำปาง  หากประสงค์เสนอชื่อให้ส่งพร้อมหลักฐานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

-
+
5

e-reference03  e-font
b-maewang1 b-clinic1 b-it1b-languagecenterb-culturelibrary

You are here Home
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549