มทร. ล้านนา ลำปาง จับมือกัมพูชา นำผู้นำชุมชนศึกษาดูงานประเทศไทยเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015

  • PDF

                อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร. ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า มทร. ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ Association Cooperation For Economic Development (ACED) ประเทศกัมพูชา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก Oxfam Quebec นำโดย Saloeun Linh, ACED’s Executive Director พร้อมด้วยทีมงาน เข้าสำรวจพื้นที่หมู่บ้าน Anlongsvay และ Ta Ngein ชุมชน Takream อำเภอ Banan จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการ “Organic Agriculture and Bee Cultivation”

การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพ และให้คำแนะนำในการเชิญผู้นำชุมชนของหมู่บ้าน มาศึกษาดูงานยังประเทศไทย เกี่ยวกับด้านการผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่ง ในปี 2015 ดังนั้น ด้วยความสามัคคี การพึ่งพาซึ่งกันและกันจะมากยิ่งขึ้น เกิดความหมุนเวียนของทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการ “Organic Agriculture and Bee Cultivation” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ Oxfam Quebec จะดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนอีกครั้งหนึ่ง อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้าย

 (ขอบคุณภาพ/ข่าว โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์)

kaman2

kaman1

kaman2

kaman3

kaman4

kaman5

kaman6

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 13:56 น.

You are here ข่าวเด่น มทร. ล้านนา ลำปาง จับมือกัมพูชา นำผู้นำชุมชนศึกษาดูงานประเทศไทยเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549