มทร. ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕

  • PDF

มทร. ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง (มทร. ล้านนา ลำปาง) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่  ภาคเช้า เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ๔ ปี และภาคบ่าย เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษา  ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง รวมนักศึกษาใหม่พันกว่าคน

              ทั้งนี้  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ
การหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ

พร้อมกันนี้  ยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา วนาภิชิต  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง รองศาสตราจารย์วิรัตน์ คำดี และ รองคณบดี ๓ คณะ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นเกียรติร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

             ผู้อำนวยการกองการศึกษา  กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเป็นเวลา ๕ วัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอาทิ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชี้แจงกฎ ระเบียบ การใช้บริการด้านต่างๆ การมีส่วนร่วม สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่ควรจะได้รับ  ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ กองการศึกษา และกองบริหารทรัพยากร การพบรองคณะบดี และอาจารย์ที่ปรึกษา รวม ๓ คณะ

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยวิทยากรโดยพระครูสังวรสุตกิจ รองเจ้าอาวาส วัดบุญวาทย์วิหาร การตรวจสุขภาพการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา การบรรยายเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ และงานทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษากิจกรรมไหว้พระธาตุบ้านเสด็จและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยฯพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯเมื่อวันสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯและจะก้าวสู่การทำงานรับใช้ท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยฯที่ว่า “ราชมงคลสร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

patom7

boss1

patom1

patom6

patom12

patom27

patom54

patom14

patom18

patom19

patom20

patom21

patom25

patom26

patom37

patom38

patom34

patom35

patom36

patom37

patom38

patom40

patom41

patom44

patom46

patom51

 

patom55

patoom42

port1

port2

port3

port4

nongmai1

nongmai3

nongmai4

healty2

healty3

healty4

healty7

healty8

healty9

healty11แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:59 น.

You are here ข่าวเด่น มทร. ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕
.
หน้าแรก
ดาวน์โหลด
อีเมลล์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
welovermutll
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
Rajamangala University of Technology Lanna Lampang
200 ม.17 ถ.พหลโยธิน (ลำปาง-งาว)
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054-342547-8 Fax.054-342549